Nie od dziś wiadomo, że mam wielką słabość do sztuki inspirowanej sagą Star Wars. Wszelkie przejawy wielkiego i należycie ukierunkowanego talentu cieszą mnie jeszcze bardziej, gdy to jeden z naszych rodaków wykazuje się wyjątkowym talentem. Bez wątpienia jednym z najbardziej charakterystycznych i uzdolnionych polskich artystów, z którymi miałem do czynienia jest Rafał Rola.

I to właśnie jemu, na równi z Galerią Plakatu, gdzie za niewielką kwotę nabyć można plakaty pana Rafała, należą się podziękowania za ufundowanie czterech wspaniałych nagród, które wygrać można w naszym najnowszym konkursie.

A że jesteśmy w przededniu premiery Hana Solo, nasz konkurs nie może dotyczyć nikogo innego! My jednak, zamiast celebrować młodość, postanowiliśmy oddać hołd aktorowi, bez którego debiutujący jutro film mógłby nigdy nie powstać, a mianowicie Harrisonowi Fordowi.

Jak zdobyć nagrody?

1. Na naszym profilu na Facebooku należy odnaleźć post konkursowy (o ten >>).
2. W komentarzu pod tymże postem opisać anegdotkę lub ciekawostkę związaną z Harrisonem Fordem i Gwiezdnymi Wojnami (im mniej znana, tym lepiej).
3. Cztery najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy wyjątkowym plakatem autorstwa Rafała Roli (plakaty w wersji premium w rozmiarze 50×70).

Na wasze odpowiedzi i zgłoszenia czekamy do 10.06.2018! A oto nagrody, o jakie będziecie walczyć:

Plakaty Han Solo Rafał Rola

LAUREACI KONKURSU

Laureaci konkursu powiadomieni zostali za pośrednictwem Facebooka.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest wydawca serwisu starwars.pl, a sponsorem Galeria Plakatu.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14. roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 24.05.2018 do 10.06.2018 wykonają zadanie konkursowe.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Finał konkursu odbędzie się 15.06.2018, a laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora, wybierając najbardziej interesujące komentarze spośród wszystkich poprawnie zgłoszonych do konkursu.
7. Nagrody w konkursie to cztery plakaty premium w rozmiarze 50×70 i wzorach zaprezentowanych powyżej (po dwa plakaty każdego ze wzorów).
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – P.P.H.U. Pole Position. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o Laureacie będzie dostępna na stronie starwars.pl oraz na profilu facebookowym portalu, a zwycięzca powiadamiany będzie w odpowiedzi do swego komentarza.

10. By ubiegać się o nagrodę:

1. Na naszym profilu na Facebooku należy odnaleźć post konkursowy (o ten >>).
2. W komentarzu pod tymże postem opisać anegdotkę lub ciekawostkę związaną z Harrisonem Fordem i Gwiezdnymi Wojnami (im mniej znana, tym lepiej). W przypadku przytoczenia danej rzeczy, brane jest pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie.

Jeden uczestnik może pozostawić tylko jeden komentarz. Laureatów konkursu wyłoni jury, nagradzając najbardziej interesujące wypowiedzi.

11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adres lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

Poprzednie konkursy

 

Ciekawi, co jeszcze można u nas wygrać? Oto kilka poprzednich konkursów: