W dniu wczorajszym obchodziliśmy mały jubileusz. Otóż na Facebooku stuknęło nam 5000 Fanów vel Lubisiów. Postanowiliśmy to uczcić rozdając trochę nagród 🙂

Konkurs ten będzie jednak inny, niż wszystkie dotychczasowe. Każdego dnia będziemy mieli bowiem dla Was inną nagrodę, ale i zadanie konkursowe będzie inne. Niektóre będą wymagały refleksu, inne kreatywności i poczucia humoru, a jeszcze inne starwarsowej wiedzy. Zmieniały się też będą platformy, na których o kolejnych zadaniach będziemy informować. Raz będzie to Facebook, innym razem Twitter, a i na naszym Instagramie lub YoutTube coś pojawić się może. A może wszędzie na raz 🙂

W każdym razie w rozpoczynającym tygodniu warto będzie nas śledzić jeszcze uważniej niż zwykle. Oto kilka przykładowych nagród, które przekonają Was, że warto:

Książka Utracone Gwiazdy

Komiks Star Wars Legendy – Opowieści Jedi: Dawni rycerze

Wybrana koszulka ze sklepu starwars.pl

I inne!

Konkurs trwać będzie od dziś (23.01.2017), aż do niedzieli (29.01.2017).

A by było już w pełni oficjalnie, oto regulamin:
1. Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest wydawca serwisu starwars.pl.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 23.01.2017 do 29.01.2017 wykonają przynajmniej jedno z zadań konkursowych.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Każdego dnia trwania konkursu jury wyłoni jednego laureata, który otrzyma nagrodę dnia.
7. Nagrody w konkursie to między innymi książka Utracone gwiazdy, komiks Star Wars Legendy – Opowieści Jedi: Dawni rycerze, wybrana koszulka ze sklepu starwars.pl i inne.
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – PPHU Pole Position. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie starwars.pl oraz na profilu facebookowym portalu.
10. Zadanie konkursowe na każdy dzień publikowane będzie na profilu facebookowym, twitterowym i/lub instagramowym portali starwars.pl
11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).