Choć oczekiwanie na Przebudzenie Mocy się skończyło, nie oznacza to, że skończyły się konkursy. Oto kolejny z nich!

Za nagrody dziękuję wydawnictwu Uroboros, które ufundowało dla Was dwa egzemplarze najnowszej książki ze świata SW – Star Wars Battlefront – Kompania Zmierzch.

Formuła konkursu tradycyjnie już jest taka sama, jak dotychczas, czyli wystarczy zaglądnąć na profil FB CountdownToAwakening (któremu oczywiście należy się poLubienie, jeśli jeszcze go on od Was nie ma) i odnaleźć tam grafikę konkursową (albo po prostu kliknąć tutaj >>). No i teraz będę Was prosił o pomoc, bo jak wspomniałem oczekiwanie i odliczanie do Przebudzenia Mocy się zakończyło, ale nazwa bloga pozostała taka sama, a warto by ją zmienić. Czekam więc na Wasze propozycje nowej nazwy dla bloga (który wciąż będzie prowadzony w formie odliczania). Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone, a dodatkową nagrodą dla najlepszej propozycji, będzie wykorzystanie zaproponowanej nazwy 🙂

I to już wszystko, zatem czas start (konkurs trwać będzie do 17 stycznia)!

A by było już w pełni oficjalnie, oto regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest wydawca bloga CountdownToAwakening, a sponsorem wydawnictwo Uroboros.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 3.01.2016 do 17.01.2016 wykonają zadanie konkursowe.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Finał konkursu odbędzie się 18.01.2016, a laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora.
7. Nagrody w konkursie to dwa egzemplarze książki Star Wars Battlefront – Kompania Zmierzch. 
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – PPHU Pole Position (wydawca serwisu CountdownToawakening). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie CountdownToAwakening.blogspot.com oraz na profilu facebookowym bloga.
10. By wziąć udział w konkursie należy Lubić lub poLubić profil CountdownToAwakening na Facebooku, następnie w komentarzu pod konkursową grafiką zaproponować nową nazwę dla bloga. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną liczbę odpowiedzi. Zgłoszenie konkursowe równoznaczne jest ze zrzeczeniem się na rzecz organizatora praw do wykorzystania zaproponowanych nazw.
11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position (wydawca bloga CountdownToAwakening) z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).