Pamiętacie, jak opowiadaliśmy Wam o krakowskim escape roomie w klimacie Star Wars przygotowanym przez firmę Gamescape? Dla wszystkich tych, którzy od tamtej pory marzyli, by zmierzyć się z zagadkami pokoju mamy świetną wiadomość, czyli nowy konkurs, w którym do wygrania będzie 4-osobowa wejściówka do wspomnianego pokoju zagadek!

A co należy zrobić? Forma konkursu jest znana i lubiana! Wchodzicie na nasz profil na FB (który oczywiście już do tego czasu lubicie), odnajdujecie grafikę konkursową (albo po prostu klikacie tutaj >>) i w komentarzu do niej oznaczacie przynajmniej jednego ze swych znajomych i piszecie czemu to właśnie jego/ją/ich zabralibyście to starwarsowego escape roomu. Odpowiedź, które najbardziej przypadnie nam do gustu nagrodzimy.

Na zgłoszenia macie czas do 10 lipca, a dzień później wskażemy zwycięzcę!

A oto pełny regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest wydawca serwisu starwars.pl, a sponsorem firma Gamescape.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 28.06.2016 do 10.07.2016 wykonają zadanie konkursowe.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Finał konkursu odbędzie się 11.07.2016, a laureata wytypuje jury powołane przez organizatora, spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych.
7. Nagroda w konkursie 4-osobowa wejściówka do pokoju Star Wars firmy Gamescape do wykorzystania do 31.08.2016.
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – PPHU Pole Position. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o wyłonionym Laureacie będzie dostępna na stronie starwars.pl oraz na profilu facebookowym portalu.
10. By wziąć udział w konkursie należy Lubić lub poLubić profil starwars.pl na Facebooku, następnie w komentarzu do zdjęcia konkursowego (tutaj>>) oznaczyć przynajmniej jednego ze swych znajomych i napisać dlaczego to właśnie jego/ją/ich zabralibyście ze sobą do escape roomu. Nagrodzona zostanie najciekawsza odpowiedź.
11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).