A skoro było o Yodzie, to dziś pociągnę ten temat dalej, bo przeczesując odmęty internetów trafiłem n niezwykle ciekawy i efektowny projekt rzeźbiarza Andrea Eusebi, który stworzył rzeźbę przedstawiającą Yodę, jako człowieka. Oczywiście pod warunkiem, że ludzka fizjonomia dopuszczałaby istnienie gigantycznych uszu, czy pobrużdżonej czaszki. Tym niemniej efekt pracy Andrei jest naprawdę imponujący… Ale dla mnie też dziwnie niepokojący.