Idąc za ciosem (czyt. za naszym poprzednim konkursem), znów rozdajemy książki. Tym razem jednak wracamy na łono nowego kanonu.

Oto nagrody, jakie będą do zgarnięcia:

3x powieść Ostatni strzał

JAK ZDOBYĆ NAGRODY?

A jak zdobyć jedną z tych książek? Zadanie jest całkiem proste i poniekąd nawiązuje do tytułu książki Daniela Jose Oldera.

Wiemy wszyscy jak umarł Han Solo, ale ciekawi jesteśmy, jaki macie pomysł na jego „ostatni strzał”, czyli ostatnie słowa przed śmiercią. Mogą być podniosłe, wzruszające, albo też z typowym dla Hana poczuciem humoru, wybór należy do was. Zakończenie konkursu nastąpi 2 czerwca.

Oto instrukcja krok po kroku:

1. Na naszym profilu na Facebooku należy odnaleźć post konkursowy (o ten >>).
2. W komentarzu pod tymże postem zaproponować ostatnie słowa Hana Solo.
3. Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy jedną z powieści ufundowanych przez wydawnictwo Uroboros.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest wydawca serwisu starwars.pl, a sponsorem wydawnictwo Uroboros.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 14.05.2019 do 2.06.2019 wykonają zadanie konkursowe.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Finał konkursu odbędzie się 5.06.2019, a laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora wybierając najbardziej interesujące komentarze spośród wszystkich poprawnie zgłoszonych do konkursu.
7. Nagrody w konkursie to trzy egzemplarze książki Ostatni strzał.
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – PPHU Pole Position. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o Laureacie będzie dostępna na stronie starwars.pl oraz na profilu facebookowym portalu, a zwycięzca powiadamiany będzie w odpowiedzi do swego komentarza.
10. By ubiegać się o nagrodę należy:

1. Na naszym profilu na Facebooku należy odnaleźć post konkursowy (o ten >>).
2. W komentarzu pod tymże postem zaproponować ostatnie słowa Hana Solo.
3. Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy jedną z powieści ufundowanych przez wydawnictwo Uroboros.

Jeden uczestnik może pozostawić tylko jeden komentarz. Laureatów konkursu wyłoni jury nagradzając najbardziej interesujące odpowiedzi.
11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).