Po dłuższej przerwie mam dla Was kolejny konkurs!

Za nagrody dziękuję tym razem wydawnictwu Egmont, które ufundowało dla Was trzy egzemplarze Star Wars Komiks 1/2016, w którym przedstawiona została limitowana seria Princess Leia oraz pierwsza połowa historii z Shattered Empire. Jest też nagroda specjalna w postaci jednego egzemplarza Star Wars Komiks 2/2015.

Formuła konkursu jest taka sama, jak zawsze, ale jeśli zapomnieliście, to przypominam, że wystarczy zaglądnąć na profil FB CountdownToAwakening (któremu oczywiście należy się poLubienie, jeśli jeszcze go on od Was nie ma) i odnaleźć tam grafikę konkursową (albo po prostu kliknąć tutaj >>). Następnie wyobrażamy sobie, że Leia właśnie spodziewa się kolejnego (po wiadomo kim) dziecka. Waszym zadaniem jest wymyślić dla niego/niej imię i powiedzieć, kto jest ojcem. Najciekawsze/najzabawniejsze odpowiedzi nagrodę komiksem, ale szanse zwiększyć może podzielenie na swojej tablicy na FB konkursowym wpisem (aczkolwiek nie jest to wymagane).

I to już wszystko, zatem czas start (konkurs trwać będzie do 28 lutego)!

A by było już w pełni oficjalnie, oto regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest wydawca bloga CountdownToAwakening, a sponsorem wydawnictwo Egmont.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 16.02.2016 do 28.02.2016 wykonają zadanie konkursowe.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Finał konkursu odbędzie się 29.02.2016, a laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora.
7. Nagrody w konkursie to trzy egzemplarze Star Wars Komiks 1/2016 oraz jeden egzemplarz Star Wars Komiks 2/2015. 
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – PPHU Pole Position (wydawca serwisu CountdownToawakening). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie CountdownToAwakening.blogspot.com oraz na profilu facebookowym bloga.
10. By wziąć udział w konkursie należy Lubić lub poLubić profil CountdownToAwakening na Facebooku, następnie w komentarzu pod konkursową grafiką zaproponować imię i płeć kolejnego dziecka księżniczki Lei, oraz podać, kto mógłby być jej/jego ojcem.
11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position (wydawca bloga CountdownToAwakening) z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).