Książkę przeczytałem i zrecenzowałem, a teraz czas ją porozdawać, a to oznacza kolejny konkurs!
Dwa egzemplarze Lordów Sithów mam i oddam w dobre ręce dzięki uprzejmości wydawnictwa Uroboros, któremu z tego miejsca dziękuję. A Was zapraszam do zabawy!

Wystarczy zaglądnąć profil FB CountdownToAwakening (któremu oczywiście należy się poLubienie, jeśli jeszcze go on od Was nie ma) i odnaleźć tam grafikę konkursową (albo po prostu kliknąć tutaj >>). Następnie wyobraźcie sobie, że właśnie przechodzicie na Ciemną Stronę Mocy i musicie wybrać sobie nowe, mroczne imię. Jakie by ono było? Odpowiedzcie na to pytanie w komentarzu, a najciekawsze i najoryginalniejsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. A jeśli chcecie zwiększyć swoje szanse, uzasadnijcie odpowiedź w odpowiednio złowieszczy sposób (choć uzasadnienia humorystyczne też mają szansę zapunktować).

I to już wszystko, zatem do dzieła!

A by było już w pełni oficjalnie, oto regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest wydawca bloga CountdownToAwakening, a sponsorem wydawnictwo Uroboros.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 18.11.2015 do 29.11.2015 wykonają zadanie konkursowe.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Finał konkursu odbędzie się 30.11.2015, a laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora.
7. Nagrody w konkursie to dwie książki „Lordowie Sithów”. 
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – PPHU Pole Position (wydawca serwisu CountdownToawakening). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie CountdownToAwakening.blogspot.com oraz na profilu facebookowym bloga.
10. By wziąć udział w konkursie należy Lubić lub poLubić profil CountdownToAwakening na Facebooku, następnie w komentarzu pod konkursową grafiką napisać jakie imię przyjęłoby się przechodząc na Ciemną Stronę Mocy. Mile widziane są uzasadnienia odpowiedzi. Jury premiować będzie pomysłowość i oryginalność.
11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position (wydawca bloga CountdownToAwakening) z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).