No i znów jeden konkurs się kończy, a następny zaczyna, a Wy już pewnie się domyślacie, co jest do wygrania 🙂

 

Tak! Tym razem naszym dobrodziejem i darczyńcą jest sklep Koszulkowo.com, który ufundował dla Was trzy nagrody w postaci voucherów o wartości 50 zł na dowolne zakupy w ich sklepie (oczywiście zachęcam do wyboru jednej ze świetnych, starwarsowych koszulek).

Wystarczy zaglądnąć profil FB CountdownToAwakening (któremu oczywiście należy się poLubienie, jeśli jeszcze go on od Was nie ma) i odnaleźć tam grafikę konkursową (albo po prostu kliknąć tutaj >>). Następnie w komentarzu napiszcie jakieś fajne hasło, które chcielibyście zobaczyć na koszulce. Może być ono poparte grafiką. Najciekawsze i najoryginalniejsze odpowiedź nagrodzimy!

I to już wszystko, zatem do dzieła!

A by było już w pełni oficjalnie, oto regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest wydawca bloga CountdownToAwakening, a sponsorem sklep Koszulkowo.com.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów lub osób powyżej 14 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
3. W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy od 5.11.2015 do 15.11.2015 wykonają zadanie konkursowe.
4. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
6. Finał konkursu odbędzie się 16.11.2015, a laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora.
7. Nagrody w konkursie to trzy vouchery o wartości 50zł/każdy do wykorzystania w sklepie Koszulkowo.com.
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator – PPHU Pole Position (wydawca serwisu CountdownToawakening). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
9. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie CountdownToAwakening.blogspot.com oraz na profilu facebookowym bloga.
10. By wziąć udział w konkursie należy Lubić lub poLubić profil CountdownToAwakening na Facebooku, następnie w komentarzu pod konkursową grafiką napisać hasło, które najchętniej widziałoby się na swojej koszulce. Poprzeć można je grafiką. Jury premiować będzie pomysłowość i oryginalność.
11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PPHU Pole Position, ul. Ściegiennego 69/4, 30-809 Kraków.
12. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez PPHU Pole Position (wydawca bloga CountdownToAwakening) z siedzibą w Krakowie, ul. Ściegiennego 69/4. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).