Dziś życia uczy się z kolei Han. Jego mina – bezcenna.