Stare to w sumie, ale za to jakie jare! W stylu Grupy Mozarta, tylko że dużo, dużo lepsze, bo Moc była z nimi.