Jak żyć panie premierze, jak żyć? – pytał ktoś kiedyś. Jednak wszelkie pytania natury egzystencjalnej kierować należałoby raczej do Mistrza Yody, on zawsze wskaże drogę.