Me three

No i proszę, sporo SW i GoT dzieli, ale też zawsze znajdzie się coś, co te dwie marki łączy 🙂 A jak wiadomo, jedzenie łączy najlepiej 🙂