No i kolejny dowód na to, że Polak potrafi, a moc jest silna w naszym narodzie.