267 – Pirates of the Internetians

Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić internety bez piracenia filmów, muzyki, książek, czy innych...

Czytaj więcej